Nieuws

Nieuws

 

Baas van Morgen – JINC-Pascal Zuid 2021 

4 februari 2021

Op donderdag 28 januari 2021 hebben 7 leerlingen van Pascal Zuid, tijdens een online kennismaking, het roer overgenomen van:
Verkade, Koninklijke Marine, Zuiver, gemeente Zaanstad en Parteon.

De leerlingen hebben zich dit jaar tijdens JINC Baas van Morgen beziggehouden met het thema: gelijke kansen op de werkvloer. Of dat nu is voor vrouwen, mensen met een handicap, een migratie-achtergrond, de LBTQ-gemeenschap of nog iets anders.

Zij hebben online kennisgemaakt met beroepsmatig succes. Dat geeft hen, zo weten we uit ervaring, een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze doen bovendien een waardevol contact op waar ze later beroep op mogen doen en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt.

Het is de bedoeling dat deze leerlingen op donderdag 10 juni 2021 een vervolggesprek, binnen het bedrijfsleven, voeren over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Alle leerlingen worden op school opgehaald om voor één dag “De baas van morgen” te zijn in het bedrijf.

 

 

 

Studiezalen op Pascal Zuid

4 februari 2021

Studiezalen zit iedere maandag van 16.00u tot 19.00u op Pascal Zuid. Je kunt je aanmelden via studiezalen.com. De begeleiding voor de leerlingen is gratis.

>> Lees hier meer over studiezalen op Pascal Zuid

>> Persbericht begeleiding voor Zaanse middelbare scholieren door studiezalen

 

“Baas van morgen” 2020

23 januari 2020

>> Lees hier het artikel “Ceren voor één dag de baas bij Primark”. 

Op donderdag 23 januari jl. werden om 8.30 uur 5 leerlingen opgehaald door directeuren van de deelnemende bedrijven.
Onze leerlingen waren voor één dag “De baas van morgen”; voor één dag zwaaiden zij de scepter!
Deze dag is afgesloten met een conferentie in Amsterdam, met alle deelnemende scholen van Nederland.
De bedrijven die deelnamen zijn o.a. : Zuiver, Rabobank, Louis Reyners,  Primark en Parteon.

Verkoopgesprekken leerjaar 3 i.s.m. JINC en het bedrijfsleven

29 november 2019

Ruim 180 leerlingen van Pascal Zuid leerden vandaag de do’s & dont’s van het voeren van een goed verkoopgesprek.

Ruim twintig professionals uit het bedrijfsleven leerden de jongeren via rollenspellen hoe je een goed gesprek voert.

Onder andere medewerkers van Zuiver, Laco, Albert Heijn, Dekker Autogroep, Gemeente Zaanstad, ABN AMRO, ING, Art Zaanstad, Plus Dierenkliniek, PontMeyer Wormerveer en Taets deden mee.

Het is voor de eerst keer dat JINC deze training organiseert.

Pascal Zuid kwam met de vraag of JINC een training kon ontwikkelen om onze leerlingen goed voor te bereiden op het examen.

In leerjaar 3 doen de leerlingen van de beroepsgerichte leerweg praktijkexamen waar verkoopgesprekken een onderdeel van zijn.

Op basis van onze input en de expertise van JINC is deze training ontwikkeld.

Excursie klas 1M naar de bouw

27 november 2019

Naast Pascal Zuid wordt nieuwbouwproject Vennenkwartier gerealiseerd.

Vanuit school kunnen wij de bouw goed volgen, maar het is nog leuker om op de bouwplaats zelf een kijkje te nemen! Dankzij de inzet van onze vrijwilliger, Fred Blom, mogen wij gedurende dit schooljaar zes keer op de bouwplaats komen kijken. De eerste groep leerlingen uit klas 1M is op 27 november j.l. geweest. Voorzien van veiligheidsschoenen, hesjes en helmen zijn we op pad gegaan.

Op de bouwplaats werden wij ontvangen door de aannemer Kuin en een kraanmachinist van de firma Schot. Verschillende leerlingen mochten naar boven in de kraan en een rondje draaien. Dat was spannend en zeer indrukwekkend! Ook heeft deze machinist uitleg gegeven over werken in de bouw, machines, veiligheid en fases van een bouwproject. Alle vragen werden beantwoord. Ook meneer Blom kon veel vertellen en laten zien. Leerlingen hebben foto’s gemaakt, vragen gesteld en veel enthousiasme getoond. Een groot succes!

Elke groep leerlingen komt in een andere fase kijken bij het bouwproject. De leerlingen maken een poster met daarop foto’s en informatie over deze bouwfase. Deze zullen wij bij de oplevering aan bewoners aanbieden, zodat zij een goed beeld krijgen van de totstandkoming van hun woning.