Na de onderbouw

Na de onderbouw

Aan het eind van leerjaar 2 krijgen de leerlingen advies over de leerweg die ze gaan volgen in de bovenbouw: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg (mavo).

In de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen de leerlingen het vmbo-allround programma. Dit is een breed beroepsgericht programma met een interessante keuzevakken. Denk daarbij aan horeca, techniek, verzorging, multimedia, voeding en beweging en geüniformeerde beroepen. Na het vmbo stromen deze leerlingen door naar het MBO.

Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die meer praktisch gericht zijn kunnen kiezen uit het Leer Werktraject (LWT). Het LWT-traject houdt in dat er minder theorie wordt aangeboden en meer praktijk in de vorm van stage. Ze halen dan hun diploma vmbo basisberoeps met LWT en kunnen doorstromen naar het MBO-niveau 2.

Voor de leerlingen in de theoretische leerweg is het bovenbouw programma gericht op doorstroom naar havo 4 of het MBO.