Na de onderbouw

Keuzes

 

Tijdens de LOB-lessen (loopbaan oriëntatie) en de coachgesprekken bereiden de leerlingen zich voor op de keuzes voor leerjaar 3.

Aan het eind van leerjaar 2 krijgen de leerlingen advies over de leerweg die ze kunnen volgen in de bovenbouw: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg (mavo).

Leerlingen volgen vanaf  leerjaar 3 in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg het vmbo-allround programma, een breed beroepsgericht programma met een interessant keuzeprogramma, denk daarbij aan horeca, techniek, verzorging, multimedia en meer. Hierna stromen ze door naar het MBO.

Voor de leerlingen in de theoretische leerweg is het bovenbouw programma gericht op doorstroom naar havo 4 of het MBO.

Leerlingen die zich willen oriënteren op het Leer Werktraject (LWT) in de bovenbouw volgen in leerjaar 2 interne stage in de school. Als leerlingen het LWT-traject kiezen dan hebben ze in de bovenbouw minder theoretische vakken en meer praktijk in de vorm van stage. Ze halen dan hun diploma vmbo met LWT en kunnen doorstromen naar het MBO-niveau 2.