Leerlingenraad

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er een nieuwe raad van leden samengesteld uit klassenvertegenwoordigers. De raad komt eens in de drie weken bijeen voor overleg en zal verder gesprekken aangaan met de schoolleiding, docenten en leerlingen.

De leerlingenraad houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Het organiseren van leuke acties en momenten voor de leerlingen.
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor leerlingen. 
  • Het vertegenwoordigen van leerlingen binnen de school

Uit alle klassenvertegenwoordigers worden door henzelf twee leerlingen gekozen die de vertegenwoordiging van de leerlingen in de Deelraad op zich nemen. Deze leerlingenraad vormt samen met de Personeelsraad en Ouderraad de Deelraad (medezeggenschapsraad) van Pascal Zuid.

Een school maak je samen met leerlingen, ouders en de medewerkers van de school en om deze reden willen wij graag dat ook jij je in gaat zetten voor beter onderwijs en een betere sfeer in onze school. Als er iets is waar jij het absoluut niet mee eens bent over hoe datgene geregeld is op school of iets waar je mee zit en waar je graag hulp van de leerlingenraad bij zou willen, mail dan alsjeblieft naar het volgende email-adres: leerlingenraad@pascalzuid.nl