VO-VO Overstap

De Zaanse VO-VO Overstap Overstapjaar 2021

 

Jaarlijks maken ruim 200 leerlingen binnen het Zaanse voortgezet onderwijs de overstap naar een andere school. De schoolbesturen hebben daarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt en deze zijn opgeschreven in onderstaande beleidsdocumenten. Wisselingen binnen de eigen school vallen hier niet onder.

 

>> Download Powerpoint overstap VO-VO 2021

 

>> Download De Zaanse VO-VO Overstap 2021

 

>> Download De Zaanse TL4-HAVO4 Overstap 2021

 

>> Download getekende bezwarenprocedure Zaanse overstapmomenten 2021