Onderbouw

 

De onderbouw is een periode van twee jaar waarbinnen leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Leren gebeurt binnen en buiten school. Op Pascal Zuid organiseren we excursies, projecten, sportdagen, voorstellingen en nog veel meer activiteiten voor leerlingen.

 

De onderbouw

 

We zijn een brede vmbo; van basisberoepsgericht tot vmbo-t/havo. We bieden onderwijs voor leerlingen met een tl/havo en alle vmbo-adviezen. Ook leerlingen met een vmbo-dubbeladvies zijn welkom. In de onderbouw nemen we twee jaar de tijd om elkaar te bekijken welk niveau bij je past. We proberen een prettige afwisseling tussen theorie- en doe-vakken aan te bieden.

Met Praktijkschool de Faam bestaat een samenwerking in de pro/vmbo klas om leerlingen met een praktijkschool advies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Blaise Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau uit te stromen. Leerlingen met een tl/havo advies volgen in de brugklas daardoor ook lessen op het Havo van het Blaise Pascal College.

 

De havo-kansklas

 

In de havo-kansklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies, volgen leerlingen in de brugklas een uitdagend programma om te bekijken of ze door stromen naar havo 2 als vmbo 2. De lessen voor deze groep worden zowel op de locatie havo van Blaise Pascal College als op vmbo Pascal Zuid gegeven. Leerlingen met een vmbo-t/havo-advies die kiezen voor Pascal Zuid, zijn verzekerd van een plek in de havo-kansklas. Pascal Zuid is de enige havo-kansklas in Zaandam en daar zijn we trots op.

De vakken in de havo-kansklas zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, techniek, natuur-scheikunde, biologie, geschiedenis. Aardrijkskunde, maatschappijleer, kunstgeschiedenis en kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media), lichamelijke opvoeding. Kernvakken worden aangeboden op havoniveau, bij de overige vakken dagen we leerlingen uit op havoniveau

Pascal Zuid werkt samen met Blaise Pascal College. De school heeft daarnaast ook goede contacten met de andere havo-scholen in de Zaanstreek. Bij de overstap naar de tweede klas havo maakt de leerling zelf de keuze voor een van de Zaanse havo/vwo-scholen.

 

Theoretische leerweg (mavo)

 

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de theoretische leerweg (mavo) zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, geschiedenis, aardrijkskunde, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media) lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 wordt het vak Frans vervangen door Duits.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg

 

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 komt daar natuur- scheikunde en Duits bij.

 

Basisberoepsgerichte leerweg

 

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de basisberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In de tweede klas komt daar natuur-scheikunde bij. In de tweede klas lopen de leerlingen interne stage in de school, Dit ter voorbereiding op de keuze voor het LWT (leer/werktraject) in de bovenbouw. Als leerlingen het LWT-traject kiezen dan hebben ze in de bovenbouw minder theoretische vakken en meer praktijk in de vorm van stage. Ze kunnen na het vmbo doorstromen naar het mbo-niveau 2.

 

Keuzes

 

In leerjaar 2 worden alle leerlingen voorbereid op de keuzes, die ze in leerjaar 3 kunnen maken. Pascal Zuid biedt een breed keuze en beroepsgericht programma in de bovenbouw zodat de leerling alle richtingen (behalve groen) kan kiezen.

Aan het eind van leerjaar 2 krijgen de leerlingen advies over de leerweg die ze kunnen volgen in de bovenbouw: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.