Brede Brugklas (vmbo basis, kader en TL)

Brede Brugklas (vmbo basis, kader en TL)

In de tweejarige onderbouw (brede brugklas) werken we met brede heterogene groepen, leerlingen met een basis, kader en TL advies zitten bij elkaar in een klas. We doen dit om leerlingen te stimuleren en de tijd te geven om hun talenten te ontdekken en het niveau te bepalen. Door een combinatie van theorie, praktijk- en projectlessen zetten we een aantrekkelijk onderwijsaanbod neer. Naast vakken als Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie & verzorging, mens & maatschappij, economie, techniek en natuur & scheikunde is er aandacht voor lichamelijke opvoeding en de kunstvakken. Daarin worden onderdelen als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en nieuwe media aangeboden.

In de keuzewerktijd uren (KWT) bieden we extra ondersteuning, verdieping of verrijking voor een vak. In de KWT Talenturen kunnen leerlingen kiezen uit een activiteit gericht op talentontplooing .

Tijdens de mentorlessen is positieve groepsvorming een vast onderdeel, zo creëren we er in de groepen een veilige en goede sfeer. Ook besteden we aandacht aan studievaardigheden en planning. Om de individuele ontwikkeling van een leerling goed te kunnen volgen worden coachgesprekken met de mentor gevoerd. Hierin stelt de leerling zelf doelen die ook worden besproken in het driehoekgesprek met mentor, ouders en leerling.

Door de tweejarige onderbouw hebben we goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en vergroten we de kansen om leerlingen in de bovenbouw te laten opstromen naar een hoger niveau. Voor TL leerlingen bestaat in leerjaar 1 de mogelijkheid om tussentijds in te stromen in de havo kansklas of in leerjaar 2 van het havo.