Absentie en verlof

Absentie en verlof

Absentie

Bezoek aan dokter, tandarts e.d. graag vooraf doorgeven middels een absentiebriefje.

Ziekte

Ziekmeldingen dagelijks telefonisch doorgeven vóór 08:30 uur en achteraf bevestigen met absentiebriefje.

Bij ziekte tijdens de lessen moet de leerling zich afmelden bij de mentor of teamleider. School heeft telefonisch contact met de ouders of verzorgers voordat de leerling naar huis mag. Indien er geen contact is, moet de leerling naar school bellen als hij of zij thuis aangekomen is.

Verlof

>> Aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de Schoolgids Pascal Zuid 2020-2021.