LOB

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Vind jij het ook zo moeilijk om nu al te kiezen wat je later wilt worden?

Op Pascal Zuid hechten wij veel waarde aan het leren in de praktijk. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding neemt een centrale plaats in op onze school. Er is een doorlopende leerlijn LOB voor alle leerjaren. Je kunt pas de juiste studiekeuze maken als je eerst goed hebt nagedacht over wat je wilt worden. En dat is belangrijk, want een verkeerde keuze kan gevolgen hebben: onder meer de kans op uitval of omscholing op het mbo.

Goede begeleiding bij het maken van die keuze vinden wij heel belangrijk. Wij hebben als school een loopbaancentrum op de eerste verdieping van het schoolgebouw.

Voor alle leerjaren en leerwegen is er een programma waarin de kernvragen : Wie ben ik? Wat kan ik ? Hoe bereik ik het? Wie kan mij er mee helpen centraal staan.

Wij bieden kansen om te oefenen met solliciteren, jezelf presenteren, samenwerken en omgaan met verschillende situaties. Competenties die later op het vervolgonderwijs zeker weer van pas komen!

In samenwerking met het bedrijfsleven en professionals zetten wij een leuk en actief programma neer.

De Bliksemstages in leerjaar 2 en de lintstages  in het 3e en 4e leerjaar dragen o.a. bij aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en helpen bij het vormen van een goed beeld van het toekomstige beroepsveld. Door in verschillende sectoren stage te lopen worden de leerlingen geconfronteerd met hun eigen competenties tijdens de werkelijke situatie op de werkvloer. Tijdens de stage leren leerlingen op een andere manier dan in de klas, door concrete ervaringen in het echte bedrijfsleven, in plaats van in de boeken. Ze zien hoe het er in de maatschappij werkelijk aan toe gaat en ervaren hun eigen handelen daarop. Het doel is de leerlingen breed te oriënteren voordat zij de stap nemen naar het MBO

Best spannend als je moet laten zien wie je bent op zo’n jonge leeftijd en wat er van je verwacht wordt!

De mentor begeleidt de leerlingen in het Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding programma. De loopbaancoördinator onderhoudt het contact met het bedrijfsleven en is het aanspreekpunt voor de leerlingen en docenten.

De leerlingen bouwen gedurende de leerjaren een LOB dossier op waarin alle competenties aan de orde komen en waarmee zij inzichtelijk kunnen maken dat zij aan al die competenties hebben gewerkt.

Dit LOB dossier is een wettelijke verplichting en kan gebruikt worden bij intake gesprekken bij de vervolgopleiding.

Wilt u meer informatie betreffende LOB en/of stage dan kunt u terecht bij:

Mevrouw I. Sorber

Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 075-6167900.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: i.sorber@pascalzuid.nl