Privacy

Privacy

Ook op onze school is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Hierin staat hoe organisaties om moeten gaan met privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens of foto’s, maar ook medische gegevens. Ook bij ons op school hechten wij grote waarde aan de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Namens het schoolbestuur ZAAM is er een privacyreglement opgesteld dat geldt voor alle ZAAM-scholen.

Voor uitgebreidere informatie kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd;

>> Download privacyreglement ZAAM leerlingen/ouders/verzorgers

>> Download privacy voor iedereen: informatie voor ouders en verzorgers