Begeleiding

Begeleiding

Dyslexie

De dyslexiecoördinator inventariseert op basis van de gegevens uit het dossier welke leerlingen dyslexie hebben en verzorgt vervolgens de faciliteiten.

Er zijn leerlingen die nog geen onderzoek hebben ondergaan. In het dossier van de basisschool is dan wel aangegeven dat er een vermoeden van dyslexie is. De dyslexiecoördinator zal dan de toets gegevens van de basisschool interpreteren en bij de leerling signaleringstoetsen afnemen.

Wanneer uit deze gegevens een vermoeden van dyslexie komt, zal de dyslexiecoördinator contact opnemen met de ouders. Mocht er na een periode van remediëring aanleiding zijn om de leerling te laten testen, zal dit gebeuren door een extern bureau. Hier zijn kosten aan verbonden.

In het dyslexie beleidsplan van Pascal Zuid is uitgebreide informatie te vinden. In dit document wordt uitgelegd wat dyslexie inhoudt, welke compenserende en dispenserende maatregelen op leerlingen met dyslexie van toepassing zijn en hoe Pascal Zuid hiermee omgaat. Lees hier het beleidsplan dyslexie.

Voor vragen over dyslexie:
Dyslexie coördinator Pascal Zuid
Mevrouw L. Carels
Aanwezig: dinsdag, woensdagochtend, donderdag  en vrijdag
E-mail: dyslexie@pascalzuid.nl

Sociale vaardigheidstraining

Veel jongeren hebben moeite met sociale situaties. Zij weten niet wat ze moeten doen als iemand hun iets vraagt of, andersom, als zij zelf iemand iets willen vragen.

Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Vaak weten zij ook niet wat ze aan moeten met een conflict op school of kunnen zich geen houding geven tegenover hun leraren, ouders of vrienden.

Zij hebben nog niet geleerd om te gaan met de omgangsvormen van onze maatschappij.

Om daarbij te helpen bieden wij op onze school trainingen aan.

Faalangstreductietraining

Deze training is specifiek bedoeld voor leerlingen die geblokkeerd raken in situaties waarin zij moeten presteren.

Passend onderwijs

>> Passend onderwijs op Pascal Zuid.

 

In de schoolgids kunt u meer lezen over de begeleiding die wordt gegeven op Pascal Zuid.