Begeleiding

Begeleiding

 

Dyslexie

 

De dyslexiecoördinator inventariseert, op basis van de gegevens uit het dossier, welke leerlingen dyslexie hebben en heeft met hen een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken op welke wijze ondersteuning nodig is. Tevens wordt aan de leerling een dyslexiepas uitgereikt, waarop schooltips en de compenserende en dispenserende maatregelen met betrekking tot dyslexie staan.

Aan het begin van het schooljaar vindt bij alle eerstejaars leerlingen een screening dyslexie plaats. Deze screening bestaat uit het afnemen van signaleringstoetsen spelling en technisch lezen en biedt de mogelijkheid om leerachterstanden op deze gebieden te signaleren. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd door de dyslexiecoördinator. Indien er bij leerlingen significante achterstanden gesignaleerd worden, zullen ook de resultaten van de basisschool ernaast worden gelegd. Leerlingen waarbij, op basis van analyse van alle gegevens, een vermoeden van dyslexie bestaat, zullen worden uitgenodigd voor aanvullend onderzoek en intensieve remediëring. Mocht er na een periode van remediëring aanleiding zijn om de leerling te laten testen door een GZ-psycholoog/dyslexie specialist, zal dit gebeuren door een extern bureau. Hier zijn kosten aan verbonden.

In het dyslexie beleidsplan van Pascal Zuid is uitgebreide informatie te vinden over wat ouders/verzorgers, leerlingen en docenten kunnen verwachten van het dyslexiebeleid van Pascal Zuid.  Lees hier het dyslexiebeleid Pascal Zuid 2020-2021.

Voor vragen over dyslexie:
Dyslexiecoördinator Pascal Zuid
Mevrouw L. Carels
Aanwezig: dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
E-mail: dyslexie@pascalzuid.nl

 

Sociale vaardigheidstraining

 

Veel jongeren hebben moeite met sociale situaties. Zij weten niet wat ze moeten doen als iemand hun iets vraagt of, andersom, als zij zelf iemand iets willen vragen.

Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen. Vaak weten zij ook niet wat ze aan moeten met een conflict op school of kunnen zich geen houding geven tegenover hun leraren, ouders of vrienden.

Zij hebben nog niet geleerd om te gaan met de omgangsvormen van onze maatschappij.

Om daarbij te helpen bieden wij op onze school trainingen aan.

 

Faalangstreductietraining

 

Deze training is specifiek bedoeld voor leerlingen die geblokkeerd raken in situaties waarin zij moeten presteren.

 

Passend onderwijs

 

>> Passend onderwijs op Pascal Zuid.

 

 

In de schoolgids 2020-2021 kunt u meer lezen over de begeleiding die wordt gegeven op Pascal Zuid.