Vraag en antwoord Coronavirus

Vraag en antwoord Corona crisis

update woensdag 29 oktober 2020

Mondkapjes:

Verplichting mondkapjes per 2 november

De GMR van ZAAM heeft ingestemd met een verplichting van mondkapjes op de scholen en de deelraad van de school is hiervan op de hoogte.
De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een mondkapje en deze te dragen op de plekken waar 1,5 meter afstand houden lastig/onmogelijk is. Dat zijn in ieder geval de volgende situaties:
– Bij het betreden van het gebouw.
– In de gangen bij een leswissel.
– In de kantine of op de zittrap, wanneer de leerling niet aan het eten is.

– In praktijklessen waar afstand tussen leerling en docent soms moeilijk te realiseren is. Dat gebeurt altijd in overleg met de groep/klas.

In klassikale lessituaties waarin leerlingen op hun eigen plek kunnen blijven zitten, kan het mondkapje af.
Voor huishoudens met een uitkering is het mogelijk om via de Gemeente Zaanstad gratis mondkapjes te krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gemeente.

Stages leerjaar 4 vmbo-bb en vmbo-kb gaan niet door

Het blijkt voor leerlingen in deze tijd steeds moeilijker te zijn aan een geschikte stageplek te komen. Omdat de eindtermen al in leerjaar 3 bij het beroepsvak en in de stages aan bod zijn gekomen, is daarom besloten de stages in leerjaar 4 te laten vervallen.

Ouderavond 10 november 2020

Voor dinsdag 10 november staat tussen 16.00 uur en 21.00 uur de spreekmiddag/avond voor ouders, leerlingen en mentor gepland. Op deze middag bespreekt de leerling met zijn ouder(s)/verzorger(s) en de mentor zijn/haar voortgang en doelen.
We vinden het belangrijk, ook gezien deze bijzondere tijd, om alle ouders en leerlingen te kunnen spreken en kiezen er daarom voor deze gesprekken online (met behulp van Microsoft Teams) door te laten gaan. Tijdens de mentorles zal aan de leerlingen worden uitgelegd hoe dit werkt.
In de week van 2 november ontvangt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging met het tijdstip van het gesprek. Indien een mentor niet alle gesprekken op één dag kan plannen, kunt u ook een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op een ander moment in die week.

Algemeen:

In de basis geldt dat voor de maatregelen die we nemen we de richtlijnen van de overheid volgen, zoals gecommuniceerd door de RIVM en de GGD. Omdat de situatie van dag tot dag kan verschillen, overleggen de schoolbesturen regelmatig met elkaar en met de gemeente over wat te doen.

 

Aanpassing pauzetijden:

Wij gekeken of wij nog meer maatregelen kunnen treffen om het risico op verspreiding van Corona te verkleinen. Eén van de zorgen bij medewerkers en leerlingen zijn de pauzes waar veel leerlingen tegelijk bij elkaar komen.

Daarom zullen wij met ingang van maandag 24 augustus de pauzes gaan spreiden zodat minder personen tegelijk in dezelfde ruimte zijn.

Daarvoor passen wij onze huidige lestijden aan. Hieronder staan de lestijden met het verzoek die goed te bekijken en thuis te bespreken.

Hoe zien de lestijden en pauzes er dan uit per leerjaar:

 

Leerjaar 1+2 Leerjaar 3+4
1 (8:30-9:20) 1 (8:30-9:20)
2 (9:20-10:10) 2 (9:20-10:10)
Pauze A (10:10-10:30)   3 (10:10-11:00)
3 (10:40-11:20)   Pauze B (11:00-11:20)
4 (11:20-12:10) 4 (11:20-12:10)
Pauze A (12:10-12:40)   5 (12:10–13:00)
5 (12:40-13:30)   Pauze B (13:00-13:30)
6 (13:30-14:20) 6 (13:30-14:20)
7 (14:20-15:10) 7 (14:20-15:10)
8 (15:10-16:00) 8 (15:10-16:00)

Het 3e lesuur begint dus voor iedereen om 10:10 uur, onderbouw heeft dan eerst pauze (pauze A), de bovenbouw start direct met les en heeft daarna pauze (B). Zo gaat het ook het 5e lesuur.

In Magister zullen de tijden van het 3e en het 5e lesuur veranderen om misverstanden te voorkomen. De pauzetijd wordt daarin opgenomen. De schoolbel zal wel extra klinken in het gebouw.

 

Welke maatregelen kun je zelf nemen?

 • Was regelmatig je handen
 • Doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

 

Afstand houden:

 • Altijd 1,5 meter afstand tussen leerling en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling

 

Hygiëneregels:

 • Was vaker je handen minimaal 20 seconden.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog of in een wegwerpzakdoekje.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de zuiltjes bij de ingang.
 • Maak je tafeltje waar je gaat zitten schoon bij binnenkomst en bij vertrek uit het lokaal.

 

Veilig naar school:

 • Kom alleen met fiets/scooter of lopend naar school. Mijdt het OV.

 

Blijf thuis als:

 • Je neusverkoudheid hebt én hoest of benauwd bent
 • plotseling verlies van smaak of reuk,
 • koorts hebt hoger dan 38 C,
 • een gezinslid koorts heeft of getest is op Covid,
 • jij getest wordt of wacht op de uitslag,
 • jij ivm terugkomst uit een code-oranje land in quarantaine bent

Volg altijd de instructies van de GGD op. Als je twijfelt bel je de GGD via 0800-1351 of kijk je op de website van de GGD.

 

Risicogroepen:

 • Leerlingen in de risicogroepen kunnen thuisblijven. Overleg hierover met jouw mentor en meldt het altijd bij de receptie zodat we afspraken kunnen maken over het volgen van de lessen.

 

Pauze en kantine:

 • Bij goed weer houden we de pauze’s op het schoolplein, de aula blijft dan dicht..

 

Ventilatie:

 • Ons gebouw heeft een modern ventilatie-systeem die alle lucht continue ververst en niet recirculeert.
 • Ons systeem is onderzocht en zal preventief vervroegd onderhoud krijgen (oa versneld filters vervangen).
 • Docenten kunnen in bijna alle lokalen ramen open zetten en zullen ook de deur van het lokaal open houden.

 

Verstuurde brieven:

>>Brief maatregelen Corona PZ oktober 2020

>> Brief maatregelen Corona start schooljaar 2020-2021

 

Wachtwoord vergeten mijn.zaam.nl
Stuur een e-mail naar HDDE@zaam.nl