Vraag en antwoord Coronavirus

Vraag en antwoord Corona crisis

 

Algemeen:

 

In de basis geldt dat voor de maatregelen die we nemen we de richtlijnen van de overheid volgen, zoals gecommuniceerd door de RIVM en de GGD. Omdat de situatie van dag tot dag kan verschillen, overleggen de schoolbesturen regelmatig met elkaar en met de gemeente over wat te doen.

 

Aanpassing pauzetijden:

 

Deze week hebben we gekeken of wij nog meer maatregelen kunnen treffen om het risico op verspreiding van Corona te verkleinen. Eén van de zorgen bij medewerkers en leerlingen zijn de pauzes waar veel leerlingen tegelijk bij elkaar komen.

Daarom zullen wij met ingang van maandag 24 augustus de pauzes gaan spreiden zodat minder personen tegelijk in dezelfde ruimte zijn.

Daarvoor passen wij onze huidige lestijden aan. Hieronder staan de nieuwe lestijden met het verzoek die goed te bekijken en thuis te bespreken.

Hoe zien de lestijden en pauzes er dan uit per leerjaar:

 

Leerjaar 1+2 Leerjaar 3+4
1 (8:30-9:20) 1 (8:30-9:20)
2 (9:20-10:10) 2 (9:20-10:10)
Pauze A (10:10-10:30)   3 (10:10-11:00)
3 (10:40-11:20)   Pauze B (11:00-11:20)
4 (11:20-12:10) 4 (11:20-12:10)
Pauze A (12:10-12:40)   5 (12:10–13:00)
5 (12:40-13:30)   Pauze B (13:00-13:30)
6 (13:30-14:20) 6 (13:30-14:20)
7 (14:20-15:10) 7 (14:20-15:10)
8 (15:10-16:00) 8 (15:10-16:00)

Het 3e lesuur begint dus voor iedereen om 10:10 uur, onderbouw heeft dan eerst pauze (pauze A), de bovenbouw start direct met les en heeft daarna pauze (B). Zo gaat het ook het 5e lesuur.

In Magister zullen de tijden van het 3e en het 5e lesuur veranderen om misverstanden te voorkomen. De pauzetijd wordt daarin opgenomen. De schoolbel zal wel extra klinken in het gebouw.

 

Welke maatregelen kun je zelf nemen?

 

 • Was regelmatig je handen
 • Doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

 

Afstand houden:

 

 • Altijd 1,5 meter afstand tussen leerling en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling

 

Hygiëneregels:

 

 • Was vaker je handen minimaal 20 seconden.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog of in een wegwerpzakdoekje.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de zuiltjes bij de ingang.
 • Maak je tafeltje waar je gaat zitten schoon bij binnenkomst en bij vertrek uit het lokaal.

 

Veilig naar school:

 

 • Kom alleen met fiets/scooter of lopend naar school. Mijdt het OV.

 

Blijf thuis als:

 

 • Je neusverkoudheid hebt,
 • hoest of benauwd bent,
 • plotseling verlies van smaak of reuk,
 • koorts hebt hoger dan 38 C,
 • een gezinslid koorts heeft of getest is op Covid,
 • je ivm terugkomst uit een code-oranje land in quarantaine bent
 • 24 uur geen klachten = weer naar school

 

Risicogroepen:

 

 • Leerlingen in de risicogroepen kunnen thuisblijven Overleg hierover met jouw mentor.

 

Pauze en kantine:

 

 • Bij goed weer houden we de pauze’s op het schoolplein, de aula blijft dan dicht.
 • Tot nader orde is de kantine gesloten, neem dus eigen eten en drinken mee.

 

Ventilatie:

 

 • Ons gebouw heeft een modern ventilatie-systeem die alle lucht continue ververst en niet recirculeert.
 • Ons systeem is onderzocht en zal preventief vervroegd onderhoud krijgen (oa versneld filters vervangen).
 • Docenten kunnen in bijna alle lokalen ramen open zetten en zullen ook de deur van het lokaal open houden.

>> Brief maatregelen Corona start schooljaar 2020-2021

 

Wachtwoord vergeten mijn.zaam.nl,

stuur een e-mail naar HDDE@zaam.nl