Vraag en antwoord Coronavirus

Vraag en antwoord Corona crisis

Op de website corona.steffie wordt in diverse talen het coronavirus uitgelegd.
Wat je wel en wat je niet moet doen.
Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.
https://corona.steffie.nl/nl/

 

Verstuurde brieven:

>> Brief ouders en leerlingen onderwijs vanaf 8 maart

>> Brief maatregelen Corona PZ oktober 2020

>> Brief maatregelen Corona start schooljaar 2020-2021

 

update maandag 8 maart 2021:

Start lessen per 9 maart 2021:

Vanaf 9 maart starten alle klassen weer met lessen op school. Dat doen we per dag met halve klassen zodat wij de maatregelen zoals 1,5 meter regel, kunnen toepassen. Om dit mogelijk te maken zijn alle klassen verdeeld in 2 groepen (A en B). Elke dag heeft 1 groep op school les en heeft de andere groep online les of een huiswerkopdracht.

In Magister staat alle informatie per klas. De link naar de online-les staat in het huiswerk bij het lesuur vermeld.

De  schoolkantine zal nog niet open zijn ivm de veiligheid en het afstandhouden. Neem daarom zelf je lunch mee van huis.

Mondkapjes:

Verplichting mondkapjes per 1 december

Miv 1 december valt ook de school onder de landelijke mondkapjesplicht.
Dat zijn in ieder geval de volgende situaties:
– Bij het betreden van het gebouw.
– In de gangen bij een leswissel.
– In de kantine of op de zittrap, wanneer de leerling niet aan het eten is.

– In praktijklessen waar afstand tussen leerling en docent soms moeilijk te realiseren is. Dat gebeurt altijd in overleg met de groep/klas.

In klassikale lessituaties waarin leerlingen op hun eigen plek kunnen blijven zitten, kan het mondkapje af.
Voor huishoudens met een uitkering is het mogelijk om via de Gemeente Zaanstad gratis mondkapjes te krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gemeente. Ook hebben alle leerlingen een herbruikbaar mondkapje van school ontvangen. De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een mondkapje en deze te dragen op de plekken waar 1,5 meter afstand houden lastig/onmogelijk is.

Algemeen:

In de basis geldt dat voor de maatregelen die we nemen we de richtlijnen van de overheid volgen, zoals gecommuniceerd door de RIVM en de GGD. Omdat de situatie van dag tot dag kan verschillen, overleggen de schoolbesturen regelmatig met elkaar en met de gemeente over wat te doen.

 

Welke maatregelen kun je zelf nemen?

 • Was regelmatig je handen
 • Doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

 

Afstand houden:

 • Altijd 1,5 meter afstand tussen leerling en personeelsleden en tussen personeelsleden onderling

 

Hygiëneregels:

 • Was vaker je handen minimaal 20 seconden.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog of in een wegwerpzakdoekje.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de zuiltjes bij de ingang.
 • Maak je tafeltje waar je gaat zitten schoon bij binnenkomst en bij vertrek uit het lokaal.

 

Veilig naar school:

 • Kom alleen met fiets/scooter of lopend naar school. Mijdt het OV.

 

Blijf thuis als:

 • Je neusverkoudheid hebt én hoest of benauwd bent
 • plotseling verlies van smaak of reuk,
 • koorts hebt hoger dan 38 C,
 • een gezinslid koorts heeft of getest is op Covid,
 • jij getest wordt of wacht op de uitslag,
 • jij ivm terugkomst uit een code-oranje land in quarantaine bent

Volg altijd de instructies van de GGD op. Als je twijfelt bel je de GGD via 0800-1351 of kijk je op de website van de GGD.

 

Risicogroepen:

 • Leerlingen in de risicogroepen kunnen thuisblijven. Overleg hierover met jouw mentor en meldt het altijd bij de receptie zodat we afspraken kunnen maken over het volgen van de lessen.

 

Pauze en kantine:

 • Wij verdelen elke dag de klassen over het schoolplein en de aula binnen.

 

Ventilatie:

 • Ons gebouw heeft een modern ventilatie-systeem die alle lucht continue ververst en niet recirculeert.
 • Ons systeem is onderzocht en zal preventief vervroegd onderhoud krijgen (oa versneld filters vervangen).
 • Docenten kunnen in bijna alle lokalen ramen open zetten en zullen ook de deur van het lokaal open houden.

 

 

 

Wachtwoord vergeten mijn.zaam.nl
Stuur een e-mail naar HDDE@zaam.nl