In geval van een probleem of een klacht die niet met de mentor besproken kan worden, kan de leerling in gesprek gaan met één van de twee vertrouwensdocenten van Pascal Zuid: mevrouw Steinvoorte of de heer Dotse. Zij horen de klacht of het probleem aan en gaan ervoor zorgen dat er naar een oplossing gezocht wordt.

Ouders of verzorgers wordt gevraagd een klacht of probleem eerst met de mentor te bespreken. Wanneer de ouder deze klacht of dit probleem nader wil bespreken, kan er een afspraak worden gemaakt met de teamleider.