Hieronder een overzicht met informatie over de rapporten en het contact tussen de ouder en school. De mentor of rapportvergadering kan het contact tussen ouder en mentor verplicht stellen.
 
 
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Rapport 1
 • periode 1
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post.
 • periode 1
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
 • periode 1
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
 • periode 1,
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via post
Rapport 2
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
voorlopig advies lj.3
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor en/of ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond meegeven
 • periode 1,2
a) Rapport meegeven aan ll
b) Contact ouder – mentor verplicht
c) Uitnodiging ouderavond via post
Rapport 3
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor en eventueel keuze ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond via post
definitief advies TL/HV voor TL+
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor en eventueel keuze ouder - vakdocent
c) Uitnodiging ouderavond via post
definitief advies lj.3
 • periode 1,2,3
a) Rapport niet meegeven aan ll
b) Verplicht contact ouder –mentor
c) Uitnodiging ouderavond via de post

advies vakkenpakket
 • periode 1,2,3
a) Rapport meegeven aan leerling
Rapport ondertekend retour
Rapport 4
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure of overstap andere school
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure, overstap andere school of wijziging in plaatsing leerweg of afdeling
 • periode 1,2,3,4
a) Rapport meegeven aan leerling
b) Verplicht contact ouder – mentor en/of afdelingsleider bij doublure of overstap andere school