Er worden algemene ouderavonden gehouden waarbij een thema van het leerjaar centraal staat. De introductie en kennismaking met de school is het thema bij de eerstejaars. In het tweede jaar wordt er informatie gegeven over de keuzebegeleiding en in het derde leerjaar over de start van de schoolexamens en de werkweek. In leerjaar 4 staan de schoolexamens, de centrale examens en de overstap naar het vervolgonderwijs centraal. Tijdens deze avonden wordt ook kennis gemaakt met de mentor van de klas.

Gedurende het jaar zijn er individuele ouderavonden waarbij de resultaten worden besproken. De ouders zijn verplicht om het 1e rapport (november) en het 3e rapport (april) op school tijdens het tienminuten-gesprek te bespreken met de mentor. Het 2e rapport (februari) wordt aan de leerlingen meegegeven waarna de ouders de gelegenheid hebben om een afspraak te maken met vakdocenten of de mentor. Om docenten of andere medewerkers te kunnen spreken hoeft u niet te wachten op een ouderavond. Met iedereen is een telefonische afspraak te maken.

 

De data van de ouderavonden vindt u in de agenda. 

Digitaal aanmelden ouderavond:
Het is noodzakelijk dat u inlogt via uw eigen inlogaccount op Magister.

Indien uw inloggevens niet bekend zijn, kunt u deze alleen via een e-mail opvragen info@pascalzuid.nl

Downloads:

11-09-2018 Presentatie ouderavond lj. 3

11-09-2018 Presentatie ouderavond lj. 4