De klankbordgroep bestaat uit geïnteresseerde ouders/verzorgers die mee willen denken over Pascal Zuid. Zo maken we met elkaar een betere school.

Tijdens de bijeenkomsten wordt het functioneren van Pascal Zuid besproken en wordt ouders/verzorgers in de klankbordgroep om hun mening gevraagd.

Ouders/verzorgers brengen ook zelf bespreekpunten in. Wederzijds ontstaat er begrip en werken we gezamenlijk aan verbeterpunten voor de school.

Ouders/verzorgers van de klankbordgroep hebben afgelopen schooljaren bijvoorbeeld hun mening gegeven over het thuis kunnen inloggen in het cijfer-, en aanwezigheidssysteem, hebben op de open avonden verteld over hun ervaringen met de school en hebben meegedacht over de website van Pascal Zuid.

Dankzij deze ouders/verzorgers hebben we het gevoel van veiligheid voor leerlingen en medewerkers op Pascal Zuid vergroot.

 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

De bijenkomsten van de klankbordgroep zijn op:

- Donderdag 11 oktober 2018 
- Donderdag 29 november 2018
- Donderdag 24 januari 2019 
- Donderdag 14 maart 2019
- Donderdag 06 juni 2019 

Van 19.30-20.45 uur.

Download hier de brief deelname klankbordgroep.