Beste ouder of verzorger,

​Pascal Zuid is een vmbo school waar we met elkaar staan voor ontplooiing en ontwikkeling van jonge mensen. Op Pascal Zuid ontdekken leerlingen waar hun kwaliteiten liggen door zelf allerlei ervaringen op te doen. Niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook daarbuiten, door excursies, activiteiten, evenementen, maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage. Reflecteren op de houding en werkzaamheden maakt deel uit van het leerproces.
Zo verwerven leerlingen een volwaardige plaats in de maatschappij, weten ze wie ze zijn, wat ze kunnen en zijn ze sociale en betrokken personen.

Leerlingen die vanuit de basisschool de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, hebben zorg en begeleiding nodig om in vier jaar de stap te maken naar havo en mbo. Leerlingen worden op Pascal Zuid begeleid in het zelfstandig leren en het maken van keuzes voor hun loopbaan. In ons moderne gebouw hebben leerlingen een thuisbasis in een bepaald gedeelte van de school. We kennen elkaar en we zorgen ervoor dat iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, zich welkom voelt. Samen maken we de goede sfeer en het juiste klimaat om te kunnen leren en ontwikkelen. De begeleiding en zorg neemt dan ook een centrale plaats in.

Meer informatie over het voortgezet onderwijs in Zaanstad leest u in de Keuzegids De Overstap

Voorkant keuzegids De Overstap DEF

 

 

 

Aanmelding en inschrijving Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2018

Voorkant aanmeldng en inschrijving vo Zaanstad 2018 

Formulier beroep inschrijving VO 2018

Toelichting bij formulier bezwaar en formulier beroep:
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan het soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn. Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de gemeente Zaanstad een gemeenschappelijk beleid aanmelding en inschrijving.

Mocht u niet tevreden zijn over de gevolgde procedure of moeite hebben met de weigering tot inschrijving van uw zoon/dochter bij uw school van voorkeur, dan kunt u dit formulier gebruiken om te reageren. U kunt het formulier hier downloaden; bij het formulier zit een korte toelichting. Het is belangrijk dat u het formulier vóór 6 mei 2016 ingevuld terug stuurt. Het adres vindt u in de toelichting. 

Introductieweek leerjaar 1

vlcsnap 2017 09 14 13h19m17s238

 

Voorlichtingsfilm

vlcsnap-2014-10-22-09h02m51s62