Elke school kent zijn eigen regels. Het gaat hierbij om afspraken waaraan leerlingen en personeel zich moeten houden om op een plezierige en eerlijke wijze met elkaar om te kunnen gaan. Naast deze algemene regels voor leerlingen, waaraan iedereen zich moet houden, kunnen docenten tijdens hun lessen aanvullende regels instellen. Pascal Zuid verwacht van alle medewerkers en leerlingen dat ze zich correct en respectvol ten opzichte van elkaar gedragen om zich samen, binnen en buiten de school, veilig te voelen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander, beschouwen we als ongewenst gedrag.

Download hier de schoolregels

Download hier de pauzeregels