Dyslexie

Meer informatie over het dyslexiebeleid op Pascal Zuid.


Lees meerreadmore

 
Leerlingbegeleiding

Meer informatie over o.a. mentoraat, huiswerkbegeleiding, vertrouwenspersoon en diverse trainingen.

Lees meerreadmore

 
Studielessen

Studielessen tijdens het mentoruur.Lees meerreadmore

 
Pestprotocol

Een leeromgeving creëren waarin je je veilig en prettig voelt.


Lees meerreadmore

 

Schoolondersteuningsplan    2015-2019

‘Van zorgbeleid naar passend onderwijs’Lees meerreadmore

 
Convenant "veiligheid in en om de school Zaanstad"

Een veilige schoolomgeving is een belangrijke voorwaarde voor de talentontwikkeling van ieder kind en jongere.

Lees meerreadmore