Leren zelfstandig te werken 
Leerlingen leren beter door dingen te ontdekken en actief te zoeken naar antwoorden op vragen.  Dit is het uitgangspunt in het leerwerkhuis van de theoretische leerweg. Het lesaanbod in het leerwerkhuis is een mix van instructielessen (klassikaal) en zelfstandig werken in de werkruimte van het LWH. Daar werken leerlingen actief aan opdrachten van de vakken. Die opdrachten krijgen ze één keer per week in een leertaak aangeboden. Op de leertaak zien ze wat er tijdens de lesuren voor een vak moet gebeuren en welke opdrachten de leerling zelf moet doen om een goed resultaat te behalen. In de werkruimte zijn de vakdocenten aanwezig om de leerlingen te coachen bij het uitvoeren van de opdrachten. In een aparte stilte-ruimte kunnen leerlingen in alle rust leren aan een vak. In het leerwerkhuis werken de leerlingen in vaste groepjes van vier.

Pakketten 
Aan het einde van leerjaar 2 kiezen leerlingen, die toegelaten worden tot de TL, uit twee pakketten. Binnen elk pakket maak je kennis met acht vakken. 

Pakket A richt zich op uitstroom naar economische- en welzijnsgerichte vervolgopleidingen. Je volgt naast de vakken Nederlands, Engels en wiskunde ook economie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Duits.  

 

Pakket B richt zich op vervolgopleidingen in de techniek en gezondheidszorg. Als je dit pakket kiest start je met de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, nask 1 en 2 (natuur- en scheikunde), biologie,  aardrijkskunde en Duits. Voor iedereen  staan ook de vakken lichamelijk opvoeding, kunstvakken, loopbaanleren en mentoruur op het rooster.

Halverwege leerjaar 3 (medio januari) ga je binnen jouw pakket een verdere keuze maken. Je gaat dan het aantal vakken verkleinen van acht naar zes. In de gekozen vakken ga je in het 4e jaar uiteindelijk examen doen. Het aantal lesuren per vak gaat dan ook van drie uur naar vier uur waarmee je direct begint met het voorbereiden op je examen. Leerlingen met een goede motivatie én cijfers mogen ook een extra keuzevak kiezen. In leerjaar 4 komt daar het examenvak maatschappijleer bij.

Activiteiten en stage
In de loop van het schooljaar vinden er heel wat activiteiten plaats, maar een eerste hoogtepunt is de derdejaars werkweek. Tijdens deze sportieve werkweek leren leerling en mentoren elkaar goed kennen. Voor de kunstvakken tekenen, muziek of handvaardigheid brengen wij bezoeken aan musea en voorstellingen. In leerjaar 3 lopen de leerlingen een week stage bij een instelling die door de leerlingen zelf is uitgekozen. 

Loopbaan leren
Een apart vak is loopbaan leren. Tijdens dit vak wordt geleerd hoe het is om in projecten te werken. In leerjaar 4 werken we ook aan het sectorwerkstuk en maak je kennis met vervolgopleidingen.