Vind jij het ook al zo moeilijk om nu al te kiezen wat je later wilt worden?

Op Pascal Zuid hechten wij veel waarde aan het leren in de praktijk en daarom hebben wij een loopbaancentrum op de eerste verdieping van het schoolgebouw.

De stages dragen bij aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en helpen bij het vormen van een goed beeld van het toekomstige beroepsveld. Door in verschillende sectoren stage te lopen worden de leerlingen geconfronteerd met hun eigen competenties tijdens de werkelijke situatie op de werkvloer.

Best spannend als je moet laten zien wie je bent op zo'n jonge leeftijd en wat er van je verwacht wordt!

Tijdens de stage leren leerlingen op een andere manier dan in de klas, door concrete ervaringen in het echte bedrijfsleven, in plaats van in de boeken. Ze zien hoe het er in de maatschappij werkelijk aan toe gaat en ervaren hun eigen handelen daarop. Het doel is de leerlingen breed te oriënteren voordat zij de stap nemen naar het MBO.

Maar ook een kans om te oefenen in solliciteren, jezelf presenteren, samenwerken en omgaan met verschillende situaties. Competenties die later op het vervolgonderwijs zeker weer van pas komen!

De reacties van de leerlingen zijn zeer positief: de stages bij een zorginstelling of bij een bedrijf naar eigen keuze worden vaak als leerzaam ervaren!

Het stagebureau begeleidt de leerlingen in het stageproces. De loopbaancoördinator onderhoudt het contact met het bedrijfsleven en is het aanspreekpunt voor de leerlingen en docenten.

Voor meer informatie over stages kunt u contact opnemen met mevrouw I. Sorber, loopbaancoördinator bovenbouw van Pascal Zuid, via nummer 075 – 616 79 00.