De onderbouw is een periode van twee jaar. Daarin worden leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Leren doen ze niet alleen binnen school. Pascal Zuid is ook actief met excursies, projecten, sportdagen en avondactiviteiten voor de leerlingen.

In de onderbouw onderscheiden we  theoretische leerweg plus, theoretische leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen.  Daarnaast starten wij per 1 augustus 2016 een HAVO-kans klas. Het advies van de basisschool is bindend. Pascal Zuid heeft intensief contact met het basisonderwijs over de plaatsing. Wanneer blijkt dat een leerling zich positief ontwikkelt, wordt deze uitgedaagd op een hoger niveau onderwijs te volgen.

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de basisberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding.

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 komt daar Duits bij.
 

De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de theoretische leerweg zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 wordt het vak Frans vervangen door Duits.

In leerjaar 2 worden alle leerlingen voorbereid op de keuzes, die ze in leerjaar 3 kunnen maken.

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor extra zorg. Om deze zorg te kunnen bekostigen wordt een LWOO ( leerwegondersteunend ondersteunend onderwijs) beschikking aangevraagd.

Voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsachterstanden bestaan er specifieke programma's op het gebied van Nederlandse taal, rekenen, sociale vaardigheden en faalangst. De vorderingen op het gebied van Nederlands en rekenen worden consequent getoetst.