Loopbaancentrum2

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. 
Om een diploma te halen moet LOB succesvol afgesloten worden. Door middel van een Loopbaandossier kan de leerling inzichtelijk maken hoe er gedurende de jaren aan loopbaancompetenties is gewerkt en aan welke activiteiten is deelgenomen.

Op Pascal Zuid oriënteren leerlingen zich al vanaf de eerste klas op hun schoolloopbaan. Leerlingen doen ervaringen op en leren zo keuzes te maken die bij hen passen. Er wordt ondersteuning gegeven bij de keuzes voor leerweg, beroepsbeelden, vakkenpakket en vervolgopleiding. Pascal Zuid laat leerlingen een brede ervaring opdoen in de les, tijdens excursies en bij stages.

Er zijn perioden waarin een goede voorlichting over het studievervolg van extra groot belang is.

Belangrijke momenten zijn:

  • tweedejaars advies voor leerweg en keuze voor een vakkenpakket
  • Keuze vervolgopleiding

 

 

 

 

Loopbaancentrum

Bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties en het opstellen van hun Loopbaan Dossier worden leerlingen ondersteund door mentoren, die op hun beurt worden aangestuurd door de leden van het Loopbaancentrum: Mevrouw L. Flens (Loopbaancoördinator Onderbouw) Mevrouw I.  Sorber (Loopbaancoördinator Bovenbouw en Stagecoördinator) 

In leerjaar 3 en 4 bij de beroepsgerichte leerwegen (profiel Allround) staat de loopbaan van de leerling tijdens de zogenaamde Talentweken centraal.

In leerjaar 3 en 4 Theoretische Leerweg maakt Loopbaanleren (LOB) deel uit van het lesprogramma.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals de Leerling Bezoek- dagen in de regio Noord-Holland en de scholen- en beroepenmarkt op één van de VMBO scholen in de Zaanstreek. Aanmelden voor deze avond kan op http://beroepenmarkt.peppels.net.

Voor vragen en/of een afspraak kunt u zich wenden tot de LOB coördinatoren, mevrouw L. Flens voor de onderbouw en mevrouw I. Sorber voor de bovenbouw

Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 075 - 616 79 00, doorkiesnummer 46118. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar:

l.flens@pascalzuid.nl of i.sorber@pascalzuid.nl

Voor vragen t.a.v. de beroepsgerichte stage:

i.sorber@pascalzuid.nl