cjpCkv onderbouw

In de onderbouw volgen de leerlingen een aantal kunstvakken: drama, tekenen,  handvaardigheid, beeldend, nieuwe media, muziek, kunstgeschiedenis. Het vak CKV wordt ook gegeven en bestaat uit culturele activiteiten op school en buiten school.


De activiteiten voor leerjaar 1:

Creatieve dag op 4 september 2018

Voorstelling: "Gewoon Held “, van theatergezelschap het Laagland om 13.30 uur op 1 maart 2019 in het Zaantheater

Voorstelling: ”Snowflake” voor klas 1A op 12 april om 19.30 uur in het Zaantheater

Excursies naar Rijksmuseum, Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum op maat

Muziekproject ism Fluxus

Bezoek PascARTival 

 

De activiteiten voor leerjaar 2:

Rondje Wijk: "de Wijk”

Afsluiting Rondje Wijk bij elkaar in de klas

Voorstelling”: “Mindgames” van Timon Krause voor basis en kader

Voorstelling “Oeloek” door 28 februari 2019 voor 2TL 14.00 uur, Zaantheater

Tekenen in Artis

 
3
Pascartival

 

Ckv bovenbouw

In het 3e leerjaar volgen de leerlingen kunstvakken en daarbij het vak CKV.

1
Pascartival


Hoe werkt het?

Het vak CKV bestaat o.a. uit een viertal verplichte culturele activiteiten die zowel tijdens als na lestijd en soms in de avonduren plaatsvinden. 

CKV is verplicht voor alle leerlingen van de derde klas in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Je maakt van iedere activiteit een Beeldend verslag en een reflectie. De vier verslagen met daarbij de reflectie vormen het digitale Kunstdossier en is tevens het schoolexamen.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een voldoende voor het vak CKV op de eindlijst als aan het schoolexamen is voldaan. CKV is een verplichting die ook op het diploma staat.


De activiteiten voor leerjaar 3:

CKV opdracht 

Voorstelling "Voor het Eerst" door 3TL.

·Voorstelling “Oeloek” op 28 februari 2019 voor 3TL 14.00 uur, Zaantheater

Voorstelling ”: “Mindgames” van Timon Krause voor basis en kader

Pascartival voor leerjaar 1 en ouders

Cultuurweek van 19-21 maart

Tekenen in Artis

Alleen leerlingen die voldaan hebben aan CKV kunnen gediplomeerd worden.