Leren, ontdekken en doen met VMBO Allround op Pascal Zuid!

Weet jij al wat je wil worden of vind jij het moeilijk om nu al te kiezen wat je later wilt worden? Sportbegeleider, verkoper in een modezaak, installateur of misschien wel kok. Op Pascal Zuid kun je kunt alle kanten op!

Om zelf te ervaren wat het beste bij je past, heeft Pascal Zuid de brede afdeling
VMBO Allround. Daar verken je in twee jaar tijd negen verschillende beroepsbeelden. Kom ontdekken wat jouw talenten zijn!
Allround button

Voor wie?
Voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 van het VMBO, van de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Vernieuwing VMBO 2016
Vanaf schooljaar 2016 gaat er veel veranderen in het VMBO. Alle beroepsgerichte programma’s zijn veranderd. Leerlingen die vanaf 2016 starten in leerjaar 3 krijgen daarmee te maken. Leerlingen hebben een verplicht programma en leerlingen hebben een vrij programma. Scholen bieden keuzedelen aan waarbij leerlingen een keuze maken op grond van hun eigen talenten en interesses. Op Pascal Zuid hebben wij hier al veel ervaring mee.

Aanbod op Pascal Zuid!
Op Pascal Zuid bieden wij het breed-oriënterend programma Dienstverlening & Producten aan en wij noemen dat VMBO Allround. Wij laten jou kennismaken met de domeinen Technologie, Verzorging en Ondernemen.

Wat ga je doen?
Je onderzoekt negen beroepsbeelden. Je werkt in de keuken en verkent de wereld van de horeca. Je leert hoe je sport-en spelactiviteiten organiseert. Je ontwerpt een website voor de webshop en handelt een online-bestelling af. Je gaat leren hoe je een storing in een technische installatie oplost. Je ontwerpt een kast en leert hoe je deze maakt. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van wat je gaat doen.

De beroepsbeelden
Je hebt de keuze uit negen beroepsbeelden:
Sales
Office
Art & Design
Installatie
Mobiliteit
Interieur
Uiterlijke Verzorging
Horeca Sport & Events

De algemene vakken
Naast het beroepsgerichte vak heb je ook Nederlands, Engels en wiskunde. Afhankelijk van de beroepsbeelden die je kiest, komen daar nog twee vakken bij. Je kunt kiezen uit economie, biologie of natuurkunde (NASK1). Lichamelijk oefening, kunstvakken en rekenen staan ook op het rooster.

Hoe ziet het programma eruit?
In leerjaar 2 begin je met een kennismaking van de negen verschillende beroepsbeelden. Die kennismaking loopt door in de eerste weken van leerjaar 3. Hierna ga je twee beroepsbeelden verder verkennen. Je wordt goed begeleid in de keuze die je moet maken. In leerjaar 4 ga je werken aan de examenonderdelen van het profiel Dienstverlening & Producten binnen het beroepsbeeld van jouw keuze.

Werken voor en met mensen!
Voor alle beroepen geldt: je werkt er voor anderen en met anderen. Het is belangrijk dat je sociaal en communicatief bent. Dat betekent onder meer dat je goed moet kunnen samenwerken, naar elkaar luistert en vriendelijk bent. Je werkt bij VMBO Allround altijd samen met klasgenoten aan een opdracht. Zo oefen je alvast met deze vaardigheden.

De afdeling
In het nieuwe schoolgebouw hebben we een hele verdieping speciaal ingericht voor VMBO Allround. Op deze verdieping vind je de winkel, de keuken, het restaurant, de tweewielerwerkplaat, een installatiewerkruimte, een ontwerpstudio, het kantoor en een schoonheidssalon. Allemaal speciaal ingericht voor jou om praktisch te kunnen oefenen.

Wat vond je ervan?
Na afloop van elke opdracht kijk je hierop terug. Wat vond je interessant en wat vond je minder leuk? Vind je jezelf geschikt voor dit soort werk? Waarom wel of waarom niet? Door die vragen te beantwoorden, wordt de keuze voor een vervolgopleiding gemakkelijker.

Advies
Als je kiest voor VMBO Allround verwachten we 100 procent inzet. Je werkt tenslotte aan je eigen toekomst. Aan het einde van het vierde leerjaar zijn er veel onderwerpen die je moet weten en dingen die je moet kunnen doen. Je moet bijvoorbeeld beslissingen kunnen nemen, initiatief tonen en kunnen samenwerken. Je bespreekt je vorderingen en ervaringen met je mentor tijdens talentgesprekken en je krijgt een advies over welk beroepsbeeld het beste bij jou past.
Aansluiting op het MBO Op school werk je samen en zelfstandig. Tijdens stages doe je veel praktijkervaring op. Van ons Loopbaancentrum krijg je échte opdrachten die je moet uitvoeren. Zo ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Doordat je in de praktijklessen de beroepsbeelden goed hebt kunnen ontdekken heb jij bewust je keuzes kunnen maken.

Leren, ontdekken en doen met VMBO Allround op Pascal Zuid!

Bekijk hier de presentatie van VMBO Allround

Loopbaancentrum2

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Om een diploma te halen moet LOB succesvol afgesloten worden. Door middel van een Loopbaandossier kan de leerling inzichtelijk maken hoe er gedurende de jaren aan loopbaancompetenties is gewerkt en aan welke activiteiten is deelgenomen.
 

Op Pascal Zuid oriënteren leerlingen zich al vanaf de eerste klas op hun schoolloopbaan. Leerlingen doen ervaringen op en leren zo keuzes te maken die bij hen passen. Er wordt ondersteuning gegeven bij de keuzes voor leerweg, beroepsbeelden, vakkenpakket en vervolgopleiding. Pascal Zuid laat leerlingen een brede ervaring opdoen in de les, tijdens excursies en bij stages.

Er zijn perioden waarin een goede voorlichting over het studievervolg van extra groot belang is.

Belangrijke momenten zijn:
• tweedejaars advies voor leerweg en keuze voor beroepsbeelden of vakkenpakket
• keuze vervolgopleiding

 

 

 

Loopbaancentrum

Bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties en het opstellen van hun Loopbaan dossier worden leerlingen ondersteund door mentoren, die op hun beurt worden aangestuurd door de leden van het Loopbaancentrum: Mevr. L. Flens (LOB coördinator Onderbouw) Dhr. A. Dikici (LOB coördinator Bovenbouw) Mevr. I.  Sorber (stage-LOB coördinator), die o.a. de loopbaan coach gesprekken zal starten.

In leerjaar 3 en 4 bij de beroepsgerichte leerwegen (profiel Allround) staat de loopbaan van de leerling wekelijks centraal tijdens de lessen en wordt er gewerkt aan de loopbaancompetenties.

In leerjaar 3 en 4 Theoretische Leerweg maakt Loopbaanleren (LOB) deel uit van het lesprogramma.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals de Leerling Bezoekdagen in de regio Noord-Holland en de scholen- en beroepenmarkt op één van de VMBO scholen in de Zaanstreek. Aanmelden voor deze avond kan op http://beroepenmarkt.peppels.net

Ook wordt vanuit het loopbaancentrum het bedrijfsleven uitgenodigd voor gastlessen. Voor vragen en/of een afspraak kunt u zich wenden tot de LOB coördinatoren, mevrouw L. Flens voor de onderbouw en de heer A. Dikici voor de bovenbouw. Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 075-6167900. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: l.flens@pascalzuid.nl of a.dikici@pascalzuid.nl.

Voor vragen m.b.t. de beroepsgerichte stage: i.sorber@pascalzuid.nl


ster zmp

Leerjaar 3:

 

Periode 1            maandag 2 april -  vrijdag 27 april                             AK1 en AK2 

Periode 2            maandag 14 mei – vrijdag 8 juni                               AB1 AB2 AB3

Het stageboek is een belangrijk onderdeel van de stage. Met dit stageboek willen we een aantal zaken bereiken. Op de eerste plaats hopen we dat het een betere indruk geeft in de wereld van het beroepsbeeld wat de leerling heeft gekozen.

In de praktijk lessen wordt al een een indruk gegevenen. Toch blijft het een school situatie. Tijdens de stage gaan de leerlingen ervaren wat het werken in het beroepsbeeld echt inhoudt.

Aan het eind van de stageperiode vormt het stageboek een uitgebreid verslag met de bijbehorende competenties van wat de leerling meegemaakt en geleerd heeft.

Stageboek TD kleinStageboek TL kleinStageboek DC klein

Subcategorieën